Drukzo.nl

Drukzo.nl – Groeien. Dan doen we samen.
Als het goed gaat met de ondernemer dan gaat het goed met Drukzo. En de producten van Drukzo – gevelstickers, visitekaartjes, banieren etc. – dragen bij aan de groei van het bedrijf. RLVNT ontwikkelde diverse video’s waarin ondernemers de hoofdrol speelden. Zij vertelden het verhaal van hun onderneming en hoe Drukzo hen daarbij helpt: “Groeien. Dat doen we samen.”

What makes it RLVNT?
De ondernemer stond centraal in de campagne. Drukzo stelde zich op als facilitator van groei in plaats van leverancier van haar producten. Daarbij werd RLVNT beloond op basis van de performance van de campagne want: “Groeien. Dat doen we samen.”

TVC/pre-roll "Esther"

Facebook video TopJudo

Landing ism Drukzo team

Facebook post

Send this to a friend